گلویی جک:

عملکرد گلویی جکهای هیدرولیک (سر سیلندر هیدرولیک) به گونه ای میباشد که باعث محصور کردن فشار روغن هیدرولیک درون لوله سیلندری شده و وظیفه اصلی آن هدایت میل کروم و آبندی فشار هیرولیک جک میباشد.
این نوع گلویی جک بصورت رزوه ایی داخل سیلندر بسته میگردد .

پکینگ ابتدای گلویی جک وظیفه آبندی روغن را انجام میدهد و بعد از آن یک اورینگ جهت اطمینان و عدم نشت هرگونه روغن در داخل سیلندر هیدرولیک قرار گرفته است.
ناگفته نمایند این اورینگ میتواند از ورود مواد خارجی مثل آب و گرد و غبار که به هر دلیلی از گردگیر عبور کرده است،جلوگیری نماید.
یک اورینگ که با رعایت تلرانس های آبندی ساخته شده ، ضریب اطمینان را افزایش داده و مشکل نشتی روغن را برطرف میسازد.
برای مشاهده ی سایزهای گلویی جک اینجا کلیک کنید.