جک سازی هیدرولیک

در فرایند طراحی و ساخت، استانداردهای ابعادی ISO به منظور جایگزین کردن سیلندرهای ساخته شده توسط سازندگان مختلف با یکدیگر به کار گرفته می شوند. رعایت این استانداردها به منظور جک سازی هیدرولیک به سازندگان آن توصیه می گردد.

درپوش جوشی یا فلنجی ته سیلندر

در جک سازی هیدرولیک معمولا ته سیلندر را به دو روش جوشی یا فلنجی می بندند. استفاده از روش جوشی معمولا برای سیلندرهای با فشار کاری متوسط می باشد، برخی از سازندگان، سیلندرهای هیدرولیک مربوط به شرایط کاری سخت و فشارهای بالا را نیز به صورت جوشی می سازند. با توجه به حساسیت متریال لوله و الکترود لازم است علاوه بر بازرسی های چشمی جوشها، کلیه سیلندرها تحت تستهای MT و PT قرار بگیرند.

جک هیدرولیک

 

استاندارهای مورد استفاده در جک سازی هیدرولیک

استاندارد ISO 3320 به منظور هماهنگ  کردن قطر لوله سیلندر و میله پیستون و نسبت سطوح آنها بکار می رود. معمولا از این استاندارد در هر دو نوع روش ساخت جوشی و فلنجی استفادهمی شود..

استاندارد ISO 6020 دارای ۳ بخش جداگانه به صورت ISO 6020-1 ، ISO 6020-2 و ISO 6020-3 می باشد. از این استانداردها به منظور ابعاد نصب سیلندرهای هیدرولیک با فشار کاری۱۶۰bar استفاده می شود و در برگیرنده سیلندرهای با سر گرد یا چهار گوش و اتصال فلنجی یا چهار میل مهار می باشد.

استاندارد ISO 6022 به ابعاد نصب سیلندرهای با فشار کاری ۲۵۰bar مربوط بوده و در برگیرنده سیلندرهای با سر گرد یا چهار گوش و اتصال فلنجی یا چهار میل مهار می باشد.

استاندارد ISO 10100 جهت اطمینان از کیفیت ساخت و متریال مناسب به منظور تست سیلندر هیدرولیک استفاده می شود. در این استاندارد بررسی اندازه ابعادی اصلی مانند کورس سیلندر ، نشتی پکینگها و اورینگها، تحمل فشار و عدم تغییر شکل سیلندر و موارد مشابه انجام می گیرد.

لازم به ذکر است رعایت استانداردهای ISO تضمین کننده کیفیت جک سازی هیدرولیک نمی باشد. به منظور اطمینان از تضمین کیفیت ساخت و استفاده از متریال مناسب باید به سازندگان معتبر سیلندر هیدرولیک مراجعه نمود. این سازندگان علاوه بر جک سازی هیدرولیکدر شرایط بارگذاری متعادل، سیلندرهای خاصی را تولید می کنند که در شرایط محیط کاری سخت زیر نیز کارکرد داشته باشند:

جک هیدرولیک

جک هیدرولیک

 • وجود ارتعاشات زیاد
 • وجود نوسانات فشار
 • وجود تنشهای مکانیکی زیاد همراه با فرکانس اعمالی بالا
 • وجود بارهای شعاعی

در جک سازی هیدرولیک چه نکاتی رعایت می شود؟

جک سازی هیدرولیک

جک سازی هیدرولیک

 • انتخاب جنس لوله، میل پیستون، گلوئی، پیستون و ته سیلندر
 • تعیین ضخامت لوله، و قطر میل با توجه به بارهای اعمالی به سیلندر و فشار کاری
 • محاسبه نیروی کمانش با توجه به نیروهای جانبی و نحوه نصب سیلندر
 • تعیین نحوه نصب سیلندر به صورت های مختلف فلنجی، لولائی و ترنیون
 • تعیین صافی سطح داخلی لوله و میزان پوشش کرم سخت روی میل
 • تعیین تعداد، سایز و نوع پکینگها و ارینگهای پیستون، گلوئی و ته سیلندر
 • تعیین جنس و تعداد گاید رینگها جهت جلوگیری از سایش جانبی سیلندر
 • تعیین نوع و نحوه جوشکاری قطعات جهت جلوگیری از تغییر شکل
 • نصب دقیق پکینگها و دقت در تمیز بودن لوله، میل و قطعات جانبی و …

جک روغنی یا هیدرولیک و تخمین نیروی مورد نیاز

جک روغنی یا هیدرولیک مهمترین المان در جک سازی هیدرولیک می باشد. ماشین هیدرولیک دستگاهی است که تمام یا بخشی از حرکت ها و قدرت اصلی آن به وسیله سیستم های هیدرولیک (شامل انواع جک روغنی، هیدروموتور و پاورپک مربوطه) تامین می گردد. به عنوان مثال انواع پرس هیدرولیک، دستگاه نورد، ماشین تزریق پلاستیک، پرس برک، پانچ هیدرولیک و دهها دستگاه مشابه دیگر که در طبقه بندی ماشینهای هیدرولیک قرار می گیرند، همگی این ماشینها از انواع جک هیدرولیک بهره می گیرند.

قیمت جک هیدرولیک

قیمت جک هیدرولیک به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. در جک سازی هیدرولیک معمولا از مواد اولیه مرغوب و برندهای برتر استفاده میشود. برند پکینگهای مورد استفاده در سیلندرها کاملا در قیمت جک هیدرولیک موثر است.