آسانسور کششی  گیرلس

‌ در این‌گونه از آسانسورها از گیربکس استفاده نمی‌شود و سرعت آن‌ها می‌تواند به ۲.۵۳ متر بر ثانیه نیز برسد. سیم بکسل در این مدل از آسانسورهای کششی به بالای کابین آسانسور متصل است و به دور فلکه برای به حرکت در آوردن آسانسور پیچیده شده ‌است. سر دیگر سیم بکسل نیز به وزنه برای به ‌دست آوردن تعادل و ثبات سیستم مکانیکی وصل شده است. سیستم آسانسور کششی را از نظر سرعت می توان به انواع تک سرعته، دو سرعته و کنترل سرعت هوشمند تقسیم کرد.

تفاوت های موتور گیربکس و موتور گیرلس

  • موتور گیرلس آسانسور احتیاج به روغن کاری ندارد، ولی موتورگیربکس احتیاج دارد.
  • موتور گیرلس آسانسور دارای حجم کمتری است، بنابراین می توان ازآن در نصب سیستم روملس استفاده کرد؛ ولی این کار با موتور گیربکس آسانسور ب دلیل حجم و وزن بیشتر امکان پذیر نیست .
  • موتور گیربکس آسانسور در هربار برای شروع حرکت حدود ۲ تا ۳ برابر موتور گیرلس جریان برق مصرف می کند .