یکی از اجزای اصلی یک سیستم هیدرولیک ، پیستون جک می باشد. این قطعه در داخل سیلندر حرکت خطی نموده و روغن  را هدایت و به آن سرعت میدهد.

شفت جک میتواند با یه رزوه به پیستون جک متصل شود.

با توجه به بسته بودن ته پیستون دیگر نگرانی در رابطه با آبندی و نشتی روغن وجود ندارد.

وجود یک گاید اضافی طراح را برای ساخت جکه های با کورس بلند متقاعد می سازد.

وجود یک کپ در ته سیلندر (  PRESSURE CAP ) از قفل شدن جک در انتها جلوگیری میکند.

وجود یک پیچ قفل کن ( LOCKER SCREW ) از چزخش و باز شدن شافت از پیستون جک تحت هر شرایطی جلوگیری می کند.

دو عدد سوراخ در زاویه ۱۸۰ درجه نسبت به هم برای بستن و بازکردن پیستون روی شافت

وجود یک پله راه را برای ایجاد نیروی برگشت در ماکزیمم کورس خود آسان می کند.

جهت مشاهده سایزهای پیستون جک اینجا کلیک کنید.